FacebookTwitter

Taler din kommune – eller spilder den tiden?

By on dec 10, 2013 in Dansk | 0 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Artiklen blev først bragt i DKFs Kommunikatøren 10/12 2013 og er baseret på mit oplæg om taleskrivning på KLs Kommunikationsdøgn 1/11 2013 sammen med Herlev borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Bliv klædt på til at bruge taler mere strategisk med de nye folkevalgte.

En professionelt skrevet tale viser, at man tager opgaven seriøst og respektere lytternes tid. Det er sjældent at vi har folks ubrudte opmærksomhed i 15 minutter. Talen er en kanal ligesom hjemmesiden, brochuren og de sociale medier – og den kan bidrage til kommunikationsstrategien.

Den gode tale er mundtlig

En tale skal formuleres som vi snakker sammen til hverdag. Det betyder at de taler vi skriver skal lyde som dem vi skriver dem for. Ikke som i ‘sådan snakker de altså’, men som i ‘sådan ville de ønske at snakke hvis de havde vores tid og vores kendskab til taler’. Derfor, lyt alt hvad I kan til jeres taler, notér det han siger naturligt og de ord, som ligger godt i munden på ham. Og puds dem så af og giv dem tilbage i struktureret manuskript-form.

Den gode tale skaber billeder i folks hoveder. George Lakoff er professor på University of Berkley og ekspert i metaforenes betydning for vores sprog, vores følelser og vores valg. Han skriver, at vi forstår vores verden gennem metaforer og at vores valg af metaforer derfor har betydning for hvordan vores budskab bliver modtaget. Metaforer ligger bare i sproget uden at vi tænker over det. Men de vinkler og sorterer, de forklarer og udelader, se fx Anissi Ghazaleh’s blog på AGORA. Metaforer kan skabe vrede, hvor vi ønsker glæde eller tab, der hvor vi ønsker håb.

Den gode tale er menneskelig

I det amerikanske præsidentvalg i 2000 var George Bush hverken den klogeste eller den mest kompetente kandidat. Undersøgelser viste, at han blev opfattet som den mest menneskelige. Han var den kandidat folk helst ville drikke en øl med og han vandt det Hvide Hus. Det er magtfuldt at være menneske. En tale er stærk fordi den sker mellem to mennesker: En, der lytter og en, der taler.

Jeg vil hævde at hvis borgmestre og politikere var bedre til at tale menneskeligt, så ville flere mennesker stemme til vores valg. Så ville man nemlig stemme på et andet menneske og ikke afgive en ud af 5 mio. stemmesedler på et abstrakt demokratiske system, som man alligevel ikke ved hvad laver.

Marshall Ganz er professor på Harvard School of Leadership og han har 3 historie, som bør være i en god tale.

Kort sagt, historier der svarer på: Hvem er du? Hvem er vi? Hvorfor nu?

Den gode tale er mindeværdig

Der er meget snak om kommuner på sociale medier. Men taler er et socialt medie, der har lagt op til dialog og inddragelse længe får det elektriciteten blev opfundet. Og talen er social når folk fortæller den videre bagefter – men det kræver, at de husker den. Her er 3 retoriske redskaber, som jeg bruger hver eneste dag:

1 Mennesker husker i gentagelser af tre

“Frihed, lighed og broderskab” eller “Life, liberty and the pursuit of happiness”. Brug tretrinsraketter i jeres taler. Taleren vil huske dem bedre, publikum vil huske dem bedre og de er gode til at få folk til at klappe.

2 Mennesker husker modsætninger

”Hvad udad tabes skal indad vindes” eller ”Højt at flyve, dybt at falde”. Mennesker er hverken værre eller bedre end at de husker kontraster. Det kan bruges og det kan misbruges.

3 Mennesker husker rim og ordspil

”Bennys bukser brændte” eller ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”. Det er lettere for vores hjerner at huske noget, når vi bruger rim, remser og ordspil. Hvem kan ikke huske Halfdan Rasmussens ABC?

Kommunikations-strategien og talen kan styrke hinanden. For hvad er det for en historie I gerne vil fortælle om jeres kommune? Hvilken følelse skal folk forbinde med jeres strategi? Hvad er jeres fællesskab baseret på? Det skal talen vise, men det er ikke nemt.

Borgmesterens bevingede ord kan sikkert svinge sig mod stjernerne når inspirationen slår ned, men det er vores job at sikre, at de ikke falder for dybt når den rammer forbi. Fordi 15 minutter med dine borgeres udelte opmærksomhed er en forfærdelig ting at spilde.