FacebookTwitter

Tændstikken skal bare stryges

By on nov 16, 2007 in About me | 0 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Denne artikel blev først bragt i DMs magisterblad side 17-18 den 16/11 2007.

 

Engagement. Det begreb har på en eller anden måde hele tiden været nøgleordet for Rune Kier Nielsen under hans uddannelse. Hvordan bliver det skabt, og hvad gør det ved mennesker? Og engagement spiller også en stor rolle i dag, hvor han er ansat i Dansk Flygtningehjælp. Her er han med til at koordinere den store landsindsamling, der netop vil være overstået, når disse linjer læses. Opgaven er kort sagt at gøre tingene så nemme som muligt for de lokale frivillige koordinatorer rundt omkring i landet – og samtidig holde gejsten oppe hos dem.
“Det er engagementsarbejde – det handler også om at udstråle, at vi gør noget godt, og smitte dem med engagementet”, forklarer han.

 

Rune Kier Nielsen er uddannet antropolog med kommunikation som sidefag. På antropologi studerede han for eksempel elitehåndboldspillere og The Black Movement i Brasilien. På kommunikationsstudiet arbejdede han blandt andet med at analysere en NGO-kampagne, der rettede fokus mod de negative konsekvenser, som toldmure og EU-tilskud havde for en retfærdig verdenshandel. En af hans og de medstuderendes konklusioner var, at NGO’erne havde nogle virkelig gode kort på hånden. De havde nemlig adgang til noget af det, som medier er meget begejstrede for: konkrete historier om mennesker. De kunne sætte navn og ansigt på en afrikaner, der havde mistet sin indtægt, fordi EU solgte varer, der var blevet produceret med landbrugsstøtte. Og det fik tankerne i gang.

 

Som antropolog in spe var han trænet til at interviewe vidt forskellige mennesker, og kommunikationsstudiet gav ham forståelsen for, hvordan historierne kunne bruges. Derfor kontaktede han Dansk Flygtningehjælp og foreslog dem, at han blev praktikant og lavede en database med flygtningehistorier. Organisationen sprang til, og da databasen var færdig, blev han studentermedhjælp, hvilket igen førte frem til den projektansættelse, han nu sidder i.
Rune Kier Nielsens arbejde kræver ikke bare, at han kan sprede engagement, det kræver også finfølelse. Selvom NGO’erne er blevet mere professionelle i de senere år, når det gælder fundraising og kommunikation, skal der være plads til de frivillige ildsjæle.

 

“Derfor er det vigtigt at finde en balance mellem professionalisme og engagement, så der er plads til de frivilliges idéer, men at landsindsamlingen stadig går som planlagt. Uden de frivillige ville der ikke være nogen indsamling”.
Samtidig er mødet med de frivillige også en af de ting, der kan få gode arbejdsdage til at blive bedre.
“Af og til kan eller vil koordinatoren i en kommune ikke mere. Hvis jeg så får fat i en mulig afløser, der med det samme siger “Flygtninge? Det vil jeg gerne”, så er det en rigtig god dag. Jeg har ikke fundet en og fået ham til at gøre noget. Jeg har givet ham mulighed for at gøre noget. Det er dejligt, når man møder folk, hvor tændstikken så at sige allerede er der, men bare skal stryges”.

 

Også når det gælder de lønnede medarbejdere, er han ikke i tvivl om, at idealismen er en nødvendig ingrediens. Målet er ikke at blive professionelle for at tjene flere penge, men for at hjælpe flere mennesker.
“Flygtninge er jo et meget politiseret felt, hvor det hurtigt bliver enten for eller imod. Jeg har det godt med at vide, at organisationen både gør noget for flygtninge rundt omkring og samtidig står for nogle værdier, som jeg støtter. Hvis jeg ikke brændte for flygtninge, ville jeg simpelthen ikke være troværdig, når jeg skal kommunikere med andre”, konstaterer han.

Navn: Rune Kier Nielsen.
Stilling: Indsamlingskoordinator i Dansk Flygtningehjælp.
Uddannelse: Cand.mag. i antropologi suppleret med kommunikation.
Tidligere job: Studentermedhjælp i Dansk Flygtningehjælp. Presseansvarlig for jobmessen Spækhuggeren.