FacebookTwitter

Klimaforandringerne og historien om Sarah

By on dec 4, 2014 in Dansk, Speeches | 0 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Denne artiklen blev bragt i RetorikMagasinet i august 2014. Den hænger sammen med baggrundsartiklen ‘Sådan blev Sarah en vinder‘. Du kan læse den originale tale på engelsk her: Climate Change and the Story of Sarah og hvis du vil læse alle relevante indlæg om denne tale og dens pris, kan du se en liste her

 

Klimaforandringerne og historien om Sarah

Deres Kongelige Højhed, højtærede gæster, mine damer og herrer. Tak fordi jeg måtte komme og tale til jer i dag.

Måske spørger I jer selv hvorfor ministeren for klima, energi og bygning er med til jeres kon¬ference. Lad mig være helt ærlig. Jeg er her af to grunde:

At arbejde med klimaforandringer er at bekymre sig om vores børns fremtid. At arbejde med menneskets reproduktive helbred er at bekymre sig om vores børns fremtid. Lad os arbejde sammen.

Verden vokser. Som I ved, vil der i 2050 være ca. ni milliarder mennesker på vores planet, og i 2100 er tallet 10 milliarder. 10 milliarder mennesker der bruger ressourcer, udleder CO2 og øger den glo¬bale opvarmning. Som helbredseksperter spiller I en altafgørende rolle når det kommer til kvinders rettig¬heder, familieplanlægning og prævention. Når vi bekæmper klimaforandringer, har vi det med at fokusere på de næste 10 år. På det tidspunkt skal vores CO2-udledning toppe hvis vi skal holde den globale opvarm¬ning på under to grader og begrænse de mest katastrofale konsekvenser.

Men klimaforandringerne stopper ikke efter 10 år. Vi har stadig en opgave vi skal løse, og her er familieplanlægning central hvis vi skal nå vores klimamål – ligesom for kvinders rettigheder og den gene¬relle udvikling i samfundet. Man kan ikke overvurdere vigtigheden af jeres arbejde. Og jeg vil gerne takke jer for jeres bidrag!

Én ting er at give fattige kvinder et valg. Men min holdning er at udfordringen mindre ligger i de 10 milliarder mennesker og mere i den voksende middelklasse: Folk som os selv. I de sidste årtier er middelklassen vokset med en milliard på globalt plan. Det er en enorm succes: Vi har fået en milliard men-nesker ud af fattigdom! Som konsekvens er priserne på materielle goder steget markant siden årtusindskift¬et. Vi har ikke været i stand til at reducere fattigdom og sygdom på en bæredygtig måde. Den globale op¬varmning er det vigtigste symptom på det.

I løbet af de næste 25 år vil den globale middelklasse vokse med tre milliarder på verdens-plan. Det er tre milliarder mennesker der skal have deres første bil, deres første hus og deres første bøf. Det er godt for deres helbred, men det er dårligt for klimaet. En voksende middelklasse betyder et voks-ende energiforbrug og en voksende udledning af drivhusgasser.

Mit budskab er at når flere mennesker bruger flere ting, giver det større klimaforandringer. Og større klimaforandringer betyder flere helbredsproblemer for flere mennesker. Klimaforandringer er nok den største sundhedstrussel for vores generation! Og derfor har vi brug for at have jer med!

Lad os sige at en kvinde lige er blevet gravid. Lad os kalde hende Sarah.

Sarah føder sit barn i en varmere verden – og ikke på den gode måde. Når temperaturen stig¬er med to grader, vil dobbelt så mange dø af hedeslag. Og WHO antager at allerede nu dør 140.000 mennes¬ker om året af diarre, fejlernæring, malaria og dengue-feber – sygdomme forårsaget af global op-varmning. I 2030 vil malaria stige fra at påvirke 300 millioner mennesker til 470 millioner. I 2080 vil dengue-feber ramme yderligere to milliarder mennesker. Og gravide kvinder er de mest udsatte. Sarah bor mindre end 60 kilometer fra havet – sammen med mere end halvdelen af verdens befolkning.

For hver enkelt tørke vil der i fremtiden være 10 til 30. I visse afrikanske lande betyder min-dre regn at de må nøjes med halvdelen af de afgrøder de høster i dag – allerede i 2020. Sarah risikerer fejl¬ernæring, så hun kommer til at mangle hæmoglobin og jern hvilket dræber en ud af fem kvinder under fødslen. I Lima, Perus hovedstad, må folk affinde sig med halvt så meget vand fordi gletsjerne smelter. På globalt plan mangler mere end en milliard mennesker allerede rent vand.

Og mens det varme vejr gør tørkerne længere, kommer Sarah til at skulle gå længere efter rent vand. 90 procent af de diarreramte får det fra beskidt vand og dårlige kloaksystemer. Hun får ikke tid til uddannelse, så hun lærer ikke hvornår man skal gå til lægen. Måske venter hun til det er for sent. Fød-selskramper er skyld i 16 procent af de mødre der dør under graviditeten, og det fordobler risikoen for at barnet dør i livmoderen.

Efter tørken kommer oversvømmelsen. Risikoen for oversvømmelser ved kysten bliver ti-doblet for Sarah. Af disse grunde kan Sarah ende med at bo i slummen uden for storbyerne. Hun er fattig – og det er de forhold også der påvirker hendes reproduktive helbred og generelle trivsel. Og som gør hende endnu mere sårbar over for global opvarmning.

Det er historien om Sarah og klimaforandringerne.

Selvfølgelig påvirker menneskelig reproduktion vores udfordringer med klimaforandringerne. Og I spiller en stor rolle. Men som Sarahs historie viser os, er de stigende globale temperaturer den største trussel imod vores forplantningsevne. Og her er jeres rolle endnu større.

Men endnu vigtigere:

Min bror er læge, og han er her i dag. Jeg kender den autoritet læger har, og jeg ville ønske – som politiker – at jeg også havde den. Vi kunne godt bruge lidt af den autoritet når vi forhandler i FN, når vi taler med industrien, eller når vi prøver at overtale offentligheden. Som dansk politiker er det svært for mig at forstå hvorfor det skal være så svært.

I Danmark er vi på vej mod et fossilfrit samfund i 2050.

Vi vil skære vores CO2-udledninger med 40 procent op til 2020 – halvdelen vil komme fra vindenergi.

Vi vil generelt bruge mindre energi.

Og vi vil gøre det med elpriser – eksklusive skatter – der er under det europæiske gennemsnit, med øko-nomisk vækst og støtte fra erhvervslivet, med stabil jobskabelse og hensyn til vores planet.

Vi ser symptomerne hver eneste dag, vi kan kuren udenad, og vi har medicinen ved hånden. Som læger er I overalt, og folk lytter når I taler. Folk respekterer det I siger, og nogle gange gør de hvad I beder om. Jeg trygler jer. Lad os bekæmpe klimaforandringerne sammen. Vil I ikke nok? Bed folk om at skære ned på de fossile brændsler. Lad det være ’på lægens anvisning’.

Tak.

 

Oversat fra engelsk af Martin Skov Hyldahl.