FacebookTwitter

KL – 5 skarpe til Rune Kier Nielsen

By on okt 5, 2013 in About me | 0 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Artiklen blev først bragt på kl.dk.

Talen er en central, men underprioriteret og overset kommunikationskanal ude i kommunerne. Det mener klima- og energiministerens taleskriver, Rune Kier Nielsen, som holder oplæg på Kommunikationsdøgn13. Ifølge ham er der flere ting, kommunikatøren kan gøre for at skrive en god tale.

Mange kommunale kommunikationsfolk arbejder med sociale medier og national pressedækning, når de skal have budskaber ud. Men det er i virkeligheden via talen, hvor man ser borgeren i øjnene, at budskaberne bedst kommer ud over rampen. På KL’s Kommunikationsdøgn13 holder Rune Kier Nielsen, taleskriver i Ministeriet for Klima, Energi og Bygning, oplæg om, hvordan kommunikatøren kan bruge talen som et effektivt redskab.

Hvad er de væsentligste pointer i dit oplæg på Kommunikationsdøgn13? 

”Talen er en central, men underprioriteret og overset kommunikationskanal ude i kommunerne. Mange kommunalpolitikere og kommunale k-folk ser sig blinde på national pressedækning og forføres til de sociale medier. Men det landspressen har i bredden, har talen i dybde – og den styrke sociale medier har i relationen til borgerne, har talen endnu mere af. Der er ikke noget, der slår at stå ansigt til ansigt med et andet menneske og kommunikere velovervejet, strategisk og menneskeligt.”

Hvorfor er det netop relevant for de kommunale kommunikatører at få de budskaber? 

”I min erfaring forsøger mange kommuner at gøre som Christiansborg, men kommunerne har andre kommunikationsmæssige styrker og svagheder end Folketinget. For eksempel har folketingspolitikere næsten lige adgang til avisernes spalter, og det giver mening for dem at holde kontakt med deres valgkreds gennem sociale medier. Det er svært at gøre på andre måder, men det betyder ikke, at kommunerne skal gøre det samme. Kommunerne har svært ved at komme til rubrikkerne i landspressen, men de har fint adgang til lokalpressen. Kommunerne kan opnå meget med sociale medier, men deres tid er ofte endnu bedre brugt ved rent faktisk at mødes ansigt til ansigt med borgerne i deres kommune.”

Hvordan synes du, det står til med borgmestrenes taler i dag?  

”Der er mange borgmestre, som er gode til at holde taler. Men mange  taler om det, de gerne vil tale om, i stedet for at tale om det, publikum gerne vil høre. Og desuden bærer mange borgmestres taler præg af at være skrevet natten før. Enten af borgmesteren selv, af en presset pressemedarbejder eller af en embedsmand, der har mange andre opgaver på sit skrivebord. Det er spild – og man kunne opnå utroligt meget ved at have en taleskriver eller bare prioritere processen en smule mere.”

Er der nogle politikere eller taleskrivere – lokale, nationale eller internationale – som de kommunale taleskrivere bør lade sig inspirere af? 

“I det strategiske arbejde med taleskrivning er jeg meget inspireret af Marshall Ganz på Harvard School of Leadership. Han har en lang erfaring med mobilisering til fagbevæelsen og har opsummeret den i tre historier, som skal være i en effektiv tale: Story of Self, Story of Us og Story of Now. De skal besvare, hvorfor det er dig, der står bag podiet, hvilke egenskaber vi skal trække på i fremtiden, og hvorfor vi skal begynde lige nu. Der er mange disciple, der følger Marshall Ganz, blandt andet ‘a skinny kid with a funny name’ “.

Kan alle lære at skrive en god tale? 

”Det er med taler, som det er med så meget andet: Alle kan lære det, men det er nemmere, hvis du har talent for det fra starten. Uanset hvad kan du komme rigtigt langt ved at forberede dig godt, følge nogle simple trin og at læse så mange gode taler, som du kan. Det vil jeg give nogle redskaber til på Kommunikationsdøgnet. Øvelse gør i det hele taget mester, så hvis man gerne vil være god til at skrive taler, skal man skrive så mange, man kan.”